2019-2023 STRATEJİK PLANI

2019-2023 STRATEJİK PLANI

Okulumuz Faik Türkmen Ortaokulu 2019-2023 Stratijik planı hazırlanmış olup, plan doğrultusunda ilerleyen yıllarda hedeflenen düzeye ulaşmak üzere çalışmlar yapılacaktır.

17.12.2019 240

MİSYONUMUZ

Türk Milli Eğitimi'nin temel amaçlarını gerçekleştirmek, öğrencilerin kendilerinde var olan yeteneklerini keşfederek geliştirmek ve topluma yeni değerler kazandırmak, bilişim teknolojisini kullanabilen, çağdaş düşünen; milli, manevi, insani, evrensel etik değerlere sahip tam donanımlı iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmek!

VİZYONUMUZ

Çocuklarımızın düşlerinin buluştuğu ve gerçekleştiği bir okul yaratmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

1-Okulda katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.

2-Okuldaki tüm personel ile yöneticiler arasındaki iletişim açık ve olumludur.

3-Sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim vermek.

4-Okulumuzda görev yapan tüm personelimize ve en önemlisi öğrencilerimize sürekli öğrenme politikasını benimsetmek.

5-Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkilerinin artırılması ve okulumuza velilerimizin desteğinin sağlanması.

6-Atatürk ilke ve inkılâplarını esas alırız.

7-Türkçe'nin doğru kullanımına özen gösteririz.

8-Doğa ve çevreyi koruma bilinciyle çalışırız.

9-Eğitimde kalitenin önemli olduğuna inanırız.

10-Sorumluluk duygusu ve kendine güven bilincini kazandıracak ortam oluştururuz.

11-Eşitlik ve adalet kavramlarına inanırız.

12-Kararlarımızı elde ettiğimiz sonuçlara göre alırız.